Sepatah Kata Dari Admin

Berkata Admin BuduMasham:

"Sekiranya didapati artikel dan tulisan dalam blog ini menyalahi sunnah, maka tinggalkan blog ini, dan ikutilah sunnah. Apa yg baik, diambil, apa yg buruk, jangan segan-segan untuk menegur"

Followers

Tweet!

Like This Blog!

Selasa, 30 Julai 2013

Jabatan Usuluddin UniSZa

LATAR BELAKANG
Jabatan Usuluddin adalah salah sebuah daripada enam (6) jabatan di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam yang diketuai oleh seorang Ketua Jabatan. Jabatan ini menawarkan dua program pengajian peringkat Ijazah iaitu Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) dan Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kaunseling Dengan Kepujian dan satu program pengajian peringkat Diploma iaitu Diploma Pengajian Islam (Usuluddin).
Di bawah jabatan ini, para pelajar akan didedahkan dengan pelbagai persoalan dan isu-isu berkaitan dengan akidah,pemikiran Islam dan tasawuf. Ini bertepatan dengan matlamat program Usuluddin itu sendiri untuk melahirkan pelajar yang dapat memperkukuhkan keimanan mereka dan mampu menangani permasalahan masyarakat khususnya serta mengatasi kekeliruan minda apabila berhadapan dengan pemikiran yang menyeleweng dalam negara amnya. Selain itu, pelajar akan dimantapkan dengan beberapa lapangan disiplin ilmu melalui kurikulum dan ko-kurikulum bersepadu yang dirancang dari semasa ke semasa oleh pihak jabatan dan aktiviti-aktiviti dalam persatuan mahasiswa Usuluddin (PMUS). Seterusnya, jabatan ini akan sentiasa mengorak langkah untuk merealisasikan motto "Bersama Memartabatkan Usuluddin Ke Persada Dunia"

MOTTO
"Bersama Memartabatkan Usuluddin Ke Persada Dunia"

PROGRAM PENGAJIAN
1. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) Dengan Kepujian
2. Ijazah Sarjana Muda (Usuluddin Dengan Kaunseling) Dengan Kepujian
3. Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)

STRUKTUR PENAWARAN KURSUS
1. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin)

StatusBil.KodNama KursusJumlah KreditJum
Kursus
1UBA 3022Bahasa Arab2
2UBI 3012English For Communication I2
3UIU 3012Aqidah dan Akhlak2
4UBI 3022English For Communication II2
5UMW 3012Asas Pembudayaan Keusahawanan2
Kursus6UIT 3012Tamadun Islam dan Tamadun Asia2
Universiti7UIE 3012Hubungan Etnik2
8*** ****Ko Kurikulum I1
9UIU 3022Fiqh Islami2
10*** ****Ko Kurikulum II1
11*** ****Ko Kurikulum III1
12UIQ 3010Talaqqi al-QuranAudit
19
1IUF 3012Tafsir I2
2ISF 3013Usul Fiqh3
3IQF 3002Ulum al-Quran2
4IQF 3012Hadis I2
5IQF 3032Ulum al-Hadis2
6TKF 3283Pengantar Teknologi Maklumat3
7IUF 3022Tafsir II2
Kursus8IQF 3022Hadis II2
Fakulti9IRF 3013Metodologi Penyelidikan3
10IQF 3041Hafalan al-Quran I1
11IBF 3012Bahasa Arab II2
12IIF 3012Bahasa Inggeris III2
13IBF 3022Bahasa Arab III2
14IIF 3022Bahasa Inggeris IV2
15IQF 3051Hafalan al-Quran II1
16ILF 4013Kemahiran Komunikasi3
17IRF 4043Latihan Ilmiah (Pengajian Islam)3
18IQF 4061Hafalan al-Quran III1
19*** ****Elektif Luar Fakulti2
20IXF 4996Latihan Industri6
46
1IUS 3013Kepercayaan Masyarakat Melayu3
2IUS 3023Aqidah II3
3IUS 3033Metodologi Pendalilan Ilmu Kalam I3
4IUS 3043Mantiq Kelasik3
5IUS 3053Falsafah Islam3
6IUS 3063Metodologi Pendalilan Ilmu Kalam II3
7IUS 3073Mantiq Moden3
Kursus8IUS 3083Falsafah YunanI3
Program9IUS 3093Kajian Teks Aqidah I3
10IUS 4103Falsafah Akhlak3
11IUS 4113Haqa’iq Tasawwuf I3
12IUS 4123Perbandingan Agama dan Mazhab3
13IUS 4133Kajian Teks Aqidah II3
14ISS 4202Fiqh Semasa2
15IUS 4143Falsafah Moden3
16IUS 4153Haqa’iq Tasawwuf II3
17IUS 4163Tasawuf Perbandingan3
18IUS 4173Kajian Ajaran Sesat3
19ISS 4212Fiqh Perbandingan2
55
Kursus ElektifKursus Elektif44
Jam Kredit Setiap Semester124
Jumlah Jam Kredit124

Tiada ulasan :